X

Juridische informatie

Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Conntech B.V.
Edisonweg 3
6662 NW Elst (Gelderland)
Nederland

Tel: +31 (0)481 361 496
E-mail: info@conntech.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Na uw akkoord slaan wij persoonlijke gegevens op om het gebruiksgemak van onze website te verhogen en gebruikers toegang tot specifieke functionaliteit van onze website te geven.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen wordt een account gemaakt waarmee kan worden ingelogd om toegang tot uw gegevens te verkrijgen. U heeft toegang tot uw account middels de functie om in te loggen, in het geval u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord maken middels de wachtwoord vergeten functie.

Na inloggen kunnen middels de 'Onze gegevens' functie uw gegevens worden ingezien en gewijzigd. Neem contact op met info@conntech.nl in het geval u uw gegevens wilt verwijderen of wilt exporteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in uw account en blijven bewaard totdat u ze verwijderd.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van InterXL B.V., deze zijn geplaatst in een datacentrum in Nederland.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies waarin bijvoorbeeld uw autorisatietoken of het id van de actieve bestelling zijn opgeslagen. Functionele cookies vervallen bij afsluiten van uw sessie automatisch.

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik wilt maken van onze online diensten. Wanneer u daarvoor uw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat de dienst te verlenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons ook per e-mail een verzoek sturen via info@conntech.nl.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar info@conntech.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Conntech B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@conntech.nl.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Conntech B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Conntech B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze pagina bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn en niet onder de controle of goedkeuring vallen van Conntech B.V. Deze sites worden enkel ter informatie vermeld. Conntech B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.